/
00:00

Moderní technologie v medicíně a řízení životního stylu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych vás touto cestou pozval na první ročník konference LIFMAT 2021, na téma Moderní technologie v medicíně a řízení životního stylu. Vzhledem k současné situaci proběhne konference virtuálně. Moderní technologie nám v posledních desítkách let usnadňuji život. Nejprve nám život ulehčily, resp. jsme díky nim pohyb ze života postupně ubírali, a nyní při intervencích životního stylu nám pomáhají pohyb zase navyšovat.

Martin Matoulek Pod pojem telemedicína však kromě monitoringu různých biologických parametrů může patřit i poskytování služeb, uchovávání dat a jejich sdílení napříč jednotlivými segmenty ve zdravotnictví. To samozřejmě vyvolává otázky, které je třeba řešit. Cílem této konference je propojit nejen odborníky, ale i nadšence z jednotlivých sektorů zdravotnictví, a spolu s partnery si vyměnit své zkušenosti a možná i navázat konkrétní spolupráce či společně formulovat další cíle a výzvy v této oblasti.

Věříme, že LIFMAT naplní Vaše očekávání a stane se tak tradiční jarní konferenci, kde bude docházet k intenzivní komunikaci a která dá základ mnohým novým inovativním řešením.

Těšíme se na setkání, tentokrát virtuálně!

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.